Adatvédelem

A weboldal használatával vagy megnyitásával Ön egyúttal tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakban ismertetett Adatvédelmi Szabályzatot. Ha nem fogadja el az Adatvédelmi Szabályzatot, ne használja ezt a weboldalt. A Vállalat bármikor átírhatja a jelen szabályzatot a jelen szöveg frissítésével; az ilyen változtatás utáni használattal Ön egyúttal elfogadja a módosított feltételeket. A felhasználási feltételek esetleges módosításait rendszeres időközönként ellenőrizze.

A szabályzat célja, hogy Ön jobban megértse, hogy a Newell Rubbermaid Inc. és annak leányvállalatai és társult vállalkozásai (együttesen „Newell Rubbermaid” vagy „mi”) milyen módszerrel gyűjtik, használják fel és őrzik meg a felhasználók által a weboldalon megadott adatokat. A jelen szabályzat kiterjed a jelen weboldalon megadott összes információra, ideértve a személyes adatokat is.

Személyes adatok gyűjtése

Bármely Newell Rubbermaid weboldal böngészése során általában semmilyen személyes adatot nem kell megadnia. Egyes esetekben azonban elkérjük az Ön személyes adatait. Például időnként online kérdőívek kitöltésére kérjük meg látogatóinkat, hogy teljesebb képet kapjunk igényeikről és hátterükről. Esetleg akkor is személyes adatokat kérünk, amikor Ön termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó további információk fogadására iratkozik fel, vagy szoftvert tölt le, feliratkozik hírlevélre vagy kérdést tesz fel nekünk. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért adatokat, még megtekintheti a Newell Rubbermaid weboldal legnagyobb részét, de esetleg nem férhet hozzá bizonyos opciókhoz, ajánlatokhoz vagy szolgáltatásokhoz.

Ha meggondolja magát, és személyes adatait (pl. irányítószámát) módosítani vagy törölni szeretné, törekedni fogunk a megadott adatok javítására, frissítésére vagy törlésére. Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot az alább felsorolt kapcsolat-felvételi lehetőségek valamelyikén.

Megrendelések

Ha megrendelést ad le valamely termékre vagy szolgáltatásra, tudnunk kell az Ön nevét, e-mail címét, levelezési címét, a hitelkártyája számát és lejárati dátumát. Ezekre a személyes adatokra azért van szükség, hogy fel tudjuk dolgozni megrendelését, el tudjuk küldeni a megrendelési és szállítási visszaigazolást, valamint értesíteni tudjuk a megrendelés állapotáról. A Newell Rubbermaid céggel kötött összes internetes tranzakció biztonságos szerveren megy végbe, mely titkosítja a hitelkártya adatait, hogy jogosulatlan harmadik felek ne férhessenek az adatokhoz.

A Newell Rubbermaid levelezése és marketingkommunikációja

Ha Ön megadja személyes adatait, és úgy dönt, hogy feliratkozik egy adott vállalat levelezési listájára, regisztráljuk Önt annak a vállalatnak a listájára, hogy e-mail üzeneteket kapjon az adott vállalat, valamint a Newell Rubbermaid más leányvállalatainak és más társult vállalkozásainak termékeiről és szolgáltatásairól, különleges ajánlatairól, fontos híradásairól, továbbá új termékeiről és szolgáltatásairól. Az adott vállalat részére megadott személyes adatokat cégcsoporton belül a Newell Rubbermaid más leányvállalatai és társult vállalkozásai rendelkezésére bocsátjuk. Ha nem kíván e-mailben híreket és más marketing üzeneteket kapni attól az adott vállalattól, vagy a Newell Rubbermaid más leányvállalataitól és társult vállalkozásaitól, értesítsen minket az alább látható leiratkozási e-mail címen.

Személyes adatok felhasználása

A legalább 13 éves felhasználók által megadott személyes adatokat marketing és promóciós célokra kizárólag a Newell Rubbermaid, illetve annak leányvállalatai és társult vállalkozásai használhatják fel. Amennyiben a jelen szabályzat másként nem rendelkezik, a Newell Rubbermaid a jelen weboldalon megadott személyes adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adja bérbe, nem értékesíti, illetve más módon nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére, kivéve olyan esetekben, amikor azt jogszabály írja elő, vagy amennyiben arról Önt az adatok begyűjtésének időpontjában értesítették. Ha Ön beleegyezését adja, hogy személyes adatait harmadik fél rendelkezésére bocsáthatjuk, az Ön adatait esetleg olyan cégek rendelkezésére bocsátjuk, amelyek az Ön érdeklődésére számot tartó termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak. Az ilyen vállalatok ezt követően közvetlenül is felvehetik Önnel a kapcsolatot általános vagy személyre szabott ajánlataikkal és információkkal, vagy az Ön visszajelzését kérhetik olyan termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek szerintük az Ön érdeklődésére tarthatnak számot. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk az Ön adatainak bizalmas jellegének fenntartása érdekében, a Newell Rubbermaid nem vállal felelősséget bármely olyan információ közzétételéért, amelyhez adatátviteli hiba vagy bármely harmadik fél jogosulatlan cselekedete folytán jutott hozzá.

Harmadik fél szolgáltatóink rendelkezésére csak szükséges esetben bocsátjuk az Ön személyes adatait. Harmadik fél szolgáltatókat fel szoktunk kérni arra, hogy egyes szolgáltatásokat a nevünkben végezzenek el. Az ilyen szolgáltatások elvégzésének érdekében az ilyen szolgáltatóknak ismerniük kell az Ön személyes adatait. Számukra előírjuk, hogy az ilyen adatokat védjék, és kizárólag a nevünkben végzett szolgáltatások teljesítésére használják fel. Példul külső szállítmányozó, hitelkártya-feldolgozó, viszonteladó, forgalmazó és tartalomszolgáltató vállalatok szolgáltatásait vehetjük igénybe.

Statisztikai vagy összesített, nem személyes jellegű adatokat esetleg rendelkezésére bocsátunk hirdetőinknek, üzleti partnereinknek, szponzorainknak vagy más harmadik feleknek. Az ilyen adatok arra szolgálnak, hogy a Newell Rubbermaid weboldalának tartalmát és a megjelenő hirdetések összeállítását testre szabhassuk, jobb felhasználói élményt biztosítva.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos országban a Mimio-t helyi partner képviseli és hogy kérdése elküldésével a Mimio weboldalon hozzájárul ahhoz, hogy ez a helyi képviselő megkeresse Önt kérdésének megválaszolása céljából. Személyes adatai kizárólag kérdésének megválaszolásához kerülnek felhasználásra az adott képviselő által. Amennyiben a jövőben szeretne reklámanyagot és információt kapni közvetlenül a Mimio-tól vagy helyi képviselőnktől, kérjük, győződjön meg róla, hogy a jelentkezési lapon az "Engedélyezés" négyzet ki van pipálva.

Személyes adatok továbbítása

Az Ön tartózkodási országától függően személyes adatait esetleg más országba továbbítjuk az adatok tárolása és feldolgozása érdekében. A személyes adatok továbbítása a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok – pl. az EU adatvédelmi irányelve és az egyes országok adatvédelmi törvényei – előírásai szerint történik.

Sütik és IP-cím követése

A jelen weboldal esetleg sütiket (cookies) használ fel adminisztrációs célokra. Ha bármilyen okból kifolyólag Ön nem kíván a sütik nyújtotta lehetőséggel élni, a böngészőben beállíthatja, hogy ne fogadja őket, bár így a Newell Rubbermaid weboldal egyes részeit nem fogja tudni használni.

A jelen weboldal esetleg észleli és felhasználja az Ön IP-címét vagy domain nevét a belső forgalom nyomon követése, a kapacitás tervezése, illetve a weboldal más jellegű adminisztrációja céljából. Személyes adatokat nem gyűjtünk be; felhasználóink összességének felhasználási jellegzetességeit azonban nyomon lehet követni, így a felhasználók weboldal-használati mintáinak összesítése és statisztikai áttekintése alapján jobb szolgáltatást és pontosabb tartalmat tudunk nyújtani.

Különleges esetek

A Newell Rubbermaid fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználók adatait egyes különleges esetekben közzétegye, amennyiben kellő okkal úgy véljük, hogy az ilyen adatok közzététele szükséges olyan személy azonosításához, értesítéséhez vagy ellene irányuló jogi intézkedés meghozatalához, aki – akár szándékosan, akár véletlenül – megsérti jogainkat, tulajdonunkat, a Newell Rubbermaid weboldal felhasználóit vagy bárki mást, akinek ilyen tevékenységek sérelmet okozhatnak, illetve aki ezekbe beavatkozik. Személyes adatok közzétehetünk az Ön értesítése nélkül is, amennyiben erre idézés kötelez, vagy ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy ezt törvény írja elő, vagy vészhelyzet szükségessé teszi. Személyes adatok közzétételére fúzió vagy felvásárlás részeként is sor kerülhet.

Gyermekekre vonatkozó szabályok

A Newell Rubbermaid elvárja a szülőktől és a gyámoktól, hogy gyermekeik internetes tevékenységeit figyelemmel kísérjék és azokban részt vegyenek. Ha nem kifejezetten gyermekeknek készített weboldalt látogat, 13 év alatti felhasználók számára tilos bármilyen adatot megadniuk ennek a weboldalnak, illetve 13 év alatti felhasználók számára tilos feliratkozni hírlevelekre, klubokra és tevékenységekre. A 18 év alatti felhasználók számára pedig tilos vásárolni és vetélkedőkön részt venni, kivéve ha kifejezetten kiskorúaknak szóló eseményekről van szó. Adott esetben a Newell Rubbermaid kéri az életkor megjelölését, hogy ellenőrizze az említett szabályok betartását.

A Newell Rubbermaid tudatosan nem gyűjt 13 év alatti látogatóktól adatokat, valamint ilyen látogatók azonosítására alkalmas adatokat nem tesz közzé semmilyen harmadik fél részére, semmilyen okból kifolyólag. Megtiltjuk, hogy tudomásunk szerint 13 év alatti látogatóink közvetlen reklámokat és hirdetéseket kapjanak a Newell Rubbermaidtől vagy harmadik felektől.

BBBOnLine® Program

Adatainak védelme fontos számunkra. A Newell Rubbermaid részt vesz a Better Business Bureau (a vállalkozások hitelességét vizsgáló Egyesült Államok-beli testület) BBBOnLine® programjában. A programra vonatkozó további információk: http://www.bbbonline.org.

Hivatkozott weboldalak

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a jelen weboldal harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A hivatkozott weboldalak nem állnak a Newell Rubbermaid irányítása alatt, és nem vállalunk felelősséget a hivatkozott weboldalak tartalmáért, adatvédelmi szabályzatáért, valamint az ott szereplő hivatkozásokért.

Változtatások az adatvédelmi szabályzatban

A Newell Rubbermaid fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy frissítse a jelen szabályzatot, vagy bármely más szabályzatot vagy gyakorlatot, a weboldal felhasználóinak időben küldött értesítés mellett. Bármely módosítás vagy frissítés a Newell Rubbermaid weboldalon való közzététel pillanatában válik hatályossá.

Elérhetőség

Az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdések
Az adatvédelmi szabályzatra vonatkozó angol nyelvű kérdéseikkel ide forduljanak:

E-Business Team
Newell Rubbermaid, Inc.
29 East Stephenson Street
Freeport, IL 61032, USA

privacy@newellco.com

Leiratkozás

Ha szeretné e-mail címét törölni az adatbázisunkból, küldjön egy e-mailt az optout@newellco.com címre, a Tárgy mezőbe pedig írja a „Remove” („Törlés”) szót.

Termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdéseiket ne a privacy@newellco.com és azoptout@newellco.com címre küldjék; ezekre nem válaszolunk.